Piotr Słowik
Kancelaria Radcy Prawnego

Bęczyn 194,  34-113 Paszkówka

Biuro Zator: ul. Juliusza Słowackiego 15 pok. 211, 32-640 Zator – biuro mieści się w budynku Zatorskiej Agencji Rozwoju obok ośrodka zdrowia

telefon:
(+48) 505081739

    Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Słowik (Administratora), z siedzibą przy ul. Ogrodowej 39, 34-113 Bęczyn. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.