– pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje,
– opracowywanie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki przetwarzania danych osobowych
– opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, projektów umów itp.)
– sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
– tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń
– bieżąca obsługa prawna w zakresie wszelkich spraw wyżej wymienionych podmiotów
– sprawy pracownicze, w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy