Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w następujących formach:

  • stałej obsługi prawnej
  • jednorazowego zlecenia
  • udzielania porad prawnych
  • usług świadczonych na odległość

Kontakt z prawnikiem ma postać zależną od Państwa oczekiwań i rodzaju sprawy. Możliwe jest spotkanie w naszej siedzibie w Zatorze lub Bęczynie (gmina Brzeźnica), rozmowa telefoniczna lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza WWW.
W razie potrzeby (po wcześniejszym uzgodnieniu) możliwy jest także dojazd prawnika do Klienta.

Stosujemy następujące systemy rozliczeń z Klientem:

  • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług
  • system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej. Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
  • system z premią za pomyślny wynik sprawy – w przypadku niektórych spraw (np. odszkodowawczych) elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy