Piotr Słowik
Kancelaria Radcy Prawnego

Bęczyn 194,  34-113 Paszkówka

Biuro Zator: ul. Juliusza Słowackiego 15 pok. 211, 32-640 Zator – biuro mieści się w budynku Zatorskiej Agencji Rozwoju obok ośrodka zdrowia

telefon:
(+48) 505081739

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Radca Słowik, zgoda zostaje udzielona w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z wyżej wymienionych podmiotów. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.