Świadczenie pomocy prawnej bez bezpośredniego kontaktu prawnika z Klientem zapewnia szybkość i sprawność działania. Polecamy tę formę usług w drobnych, bezspornych sprawach np. zaopiniowanie projektu umowy lub wystosowanie w imieniu Klienta wezwania do zapłaty.

W celu wykonania usługi należy przesłać naszym prawnikom dokładny opis stanu faktycznego pocztą elektroniczną lub poprzez formularz wraz z wnioskiem o wykonanie określonej usługi oraz wskazaniem adresu kontaktowego. Następnie prawnik wyceni zamawianą usługę, o czym poinformuje Państwa, podając jednocześnie czas, w którym zostanie ona wykonana.

Kolejnym warunkiem wykonania usługi jest wpłacenie przez Klienta umówionej kwoty usługi na rachunek bankowy Kancelarii oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Prowadzący sprawę prawnik wysyła pismo pod wskazany przez Klienta adres, wraz z fakturą za wykonaną usługę.

Do usług świadczonych przez naszych prawników na odległość należy w szczególności:

– sporządzanie pism procesowych, wezwań do zapłaty i opinii prawnych,

– sprawdzanie akt podmiotów zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym w Krakowie- Krajowym Rejestrze Sądowym,

– przeglądanie na zlecenie Klienta ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krakowie.