– sporządzanie umów
– sprawy o zapłatę
– sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)
– sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek)
– dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy