Obsługa podmiotów

pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje, […]

Spory i windykacja należności

uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności dochodzenie wykonania zobowiązań umownych wezwania do zapłaty […]

Sprawy odszkodowawcze

dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności: dochodzenie naprawienia szkód na osobie […]

Sprawy rodzinne

rozwody alimenty podział majątku ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem  

Sprawy pracownicze

dochodzenie wynagrodzeń za pracę sprawy z zakresu zakazu konkurencji odwołania od wymierzonych kar porządkowych sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o […]

Inne sprawy cywilne

sporządzanie umów sprawy o zapłatę sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe) sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia […]