dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:

  • dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:
  • wypadków komunikacyjnych
  • błędów w sztuce lekarskiej
  • naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń