• pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje,
  • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki przetwarzania danych osobowych
  • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, projektów umów itp.)
  • sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń
  • bieżąca obsługa prawna w zakresie wszelkich spraw wyżej wymienionych podmiotów
  • sprawy pracownicze, w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy