• dochodzenie wynagrodzeń za pracę
  • sprawy z zakresu zakazu konkurencji
  • odwołania od wymierzonych kar porządkowych
  • sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia
  • sprawy związane ze stosunkami służbowymi (Policja, PSP, SG, żołnierze zawodowi)