• sporządzanie umów
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek)
  • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy