– dochodzenie wynagrodzeń za pracę
– sprawy z zakresu zakazu konkurencji
– odwołania od wymierzonych kar porządkowych
– sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia
– sprawy związane ze stosunkami służbowymi (Policja, PSP, SG, żołnierze zawodowi)