Obsługa podmiotów gospodarczych

– pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków o […]

Spory i windykacja należności

– uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności – dochodzenie wykonania zobowiązań umownych – […]

Sprawy odszkodowawcze

– dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności: – wypadków komunikacyjnych – […]

Inne sprawy cywilne

– sporządzanie umów – sprawy o zapłatę – sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe) – […]

Sprawy rodzinne

– rozwody – alimenty – podział majątku – ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

Sprawy pracownicze

– dochodzenie wynagrodzeń za pracę – sprawy z zakresu zakazu konkurencji – odwołania od wymierzonych kar porządkowych – sprawy związane […]